Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2006: Uchwała XXVIII/265/06 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego do WSA w Poznaniu


Uchwała Nr XXVIII/265/06
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego do WSA w Poznaniu.

Na podstawie art. 98, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednol. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1.
Postanawia się zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.04.2006r. sygn. PN.II-10.0911-217/2006, stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVII/258/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 24 marca 2006r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu, doręczone w dniu 12.04.2006r.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki


UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVII/265/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego do WSA w Poznaniu.

Gmina nie podziela argumentu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego, gdyż z ustawy o gospodarce nieruchomościami nie wynika obowiązek podejmowania uchwał o bezprzetargowym zbyciu, każdorazowo przy zbywaniu nieruchomości na cele realizacji urządzeń infrastruktury technicznej albo innego celu publicznego - jeżeli cele te realizować będą podmioty, dla których są to cele statutowe. Polityka stosowana przez gminy wskazuje na dopuszczalność przyjęcia generalnego zwolnienia.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz