Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy i Miasta Witkowo
Bip - Strona główna

Urząd Gminy i Miasta

Organy

Protokoły z sesji RM »

Protokoły z sesji RM - archiwum »

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej »

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Prawo lokalne

Zbiór prawa miejscowego... »

Finanse gminy

Opinie RIO... »

Projekty aktów normatywnych »

Strategia rozwoju

Plany i zamierzenia »

Ogłoszenia Burmistrza GiM Witkowo »

Informacje

Przetargi aktualne »

Przetargi zakończone »

Nabór pracowników »

Nabór kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych »

Dane o stanie jednostek »

Nabór pracowników - jednostki podległe »

Sprawozdania z pracy jednostek »

Sprawozdania i informacje Burmistrza »

Sprawozdania z wykonania budżetu »

Spółki z udziałem gminy »

Protokoły z kontroli »

Co mogę załatwić w UGiM ? »

Rejestry »

Petycje »

Lobbing »

Ponowne wykorzystywanie »

Edukacja - dotacje »

Wzory dokumentów »

KARTY USŁUG »

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014... »

Wybory samorządowe 2014... »

Wybory Prezydenta RP 2015... »

Referendum 2015... »

Wybory Parlamentarne 2015 »

Wybory przedterminowe burmistrza »

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej »

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi »

Program Ochrony Środowiska i raporty »

Wyniki badań wody »

Wybory samorządowe 2018 »

Interpelacje i zapytania radnych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały 2006: Uchwała XXVIII/261/06 w sprawie nadania Statutu OKSiR w Witkowie

Uchwała zmieniona Uchwałą Nr XIII/105/2016 z 19 lutego 2016 roku

Uchwała Nr XXVIII/261/06
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie

Na podstawie art.13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /tekst jednolity Dz.U. z 1997r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm./ Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:

§ 1
Nadaje się statut gminnej instytucji kultury – Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Traci moc Uchwała Nr XXIV/241/01 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 marca 2001r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie.

§ 3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Mołodecki

 

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/261/06
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 28 kwietnia 2006r.

STATUT OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE

(w postaci pliku *.pdf do pobrania)

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Schemat Organizacyjny OKSiR w Witkowie
Załącznik do Uchwały XXVIII/261/06 - Statut OKSiR
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz